Garantijos

Komtech užtikrina gaminių garantiją pagal gamintojų nustatytą garantijos terminą ir sąlygas, kurios minimos naudojimo instrukcijoje, arba gamintojų garantijos talone. Minimalus garantijos terminas bet kuriai prekei yra 1 metai, maksimalus -3 metai. Tikslūs garantijos termino dydžiai jus dominančiai prekei nurodyti prekės apraše.

Portatyvinių kompiuterių, išorinių įrenginių (monitoriai, spausdintuvai, skeneriai ir t.t.) garantiją užtikrina gamintojų įgalioti serviso centrai. Jeigu gamintojas neturi įgalioto serviso centro Lietuvoje, garantiją užtikrina Komtech.lt pagal gamintojų nustatytą garantijos terminą. Prekės transportavimas šiuo atveju yra nemokamas ir organizuojamas su DPD „pick up“ (paėmimo) paslauga.

Prekės garantiją užtikrina garantijos talonas, kuris yra išduodamas prekės gavimo momentu. Garantijos terminas skaičiuojamas nuo prekės garantijos talono išdavimo dienos iki talone nurodyto termino pabaigos.

Garantijos galiojimo metu sugedusi prekė remontuojama, arba pakeičiama nauja arba analogiška preke.

Prekė, kuri pakeičiama, po garantijos neįgyja papildomo garantijos termino, tęsiasi einamasis garantijos terminas nuo prekes garantijos talono išdavimo dienos, iki talone nurodyto termino pabaigos.

Garantija taikoma tiktai gaminio vidiniams techniniams gedimams.

Garantija netaikoma tokiems gaminio gedimams:
• gedimai, kuriuos sukėlė svetimkūniai, medžiagų, skysčio, vabzdžių patekimas į gaminio vidų;
• gedimai, kuriuos sukėlė stichija, gaisras, buitiniai faktoriai, atsitiktiniai išoriniai faktoriai (staigus įtampos pasikeitimas elektros tinkle, audra ir kt.), o taip pat nelaimingi atsitikimai;
• gedimai, kuriuos sukėlė maitinimo, telekomunikacijų ir kabelių tinklų parametrų neatitikimas standartams ir kiti panašūs išoriniai faktoriai;
• gedimai, kuriuos sukėlė nestandartinių ir/arba nekokybiškų naudojamų medžiagų, atsarginių dalių, komplektuojančių medžiagų, reikmenų (aksesuarų), įvairių rūšių informacijos laikiklių (įskaitant, bet neapsiribojant kompaktiniais diskais ir diskeliais) naudojimas;
• gedimai, kurie atsirado naudojant gaminį ne pagal paskirtį, o taip pat esant fiziniams, elektros, cheminiams, terminiams ir kt. krūviams, kurie viršija gamintojų nustatytus gaminio tvarumo rodiklius.

Garantija netaikoma:
• naudojamoms medžiagoms, reikmenų komplektui, baterijoms, akumuliatoriams, mechaniniams papildomiems įtaisams (spausdintuvo popieriaus laikikliams, pelės padėklams ir t.t.)

Tel.: +371 67275758 (darbo d. 9:00-18:00)
Intel technology provider Platinum 2020
Visos kategorijos